Telefon:  +420 723 487 275
E-mail:  lida.peskova38@gmail.com
Web:  www.ludmilapeskova.cz
Přibližná územní oblast působnosti:  celá ČR

Jsem koučka, mentorka a průvodkyně osobního rozvoje.

V současné době nabízím 2 formy spolupráce:
– Transakční koučink – krátkodobá spolupráce ve formě jednorázových sezení
– Transformační koučink – dlouhodobá spolupráce formou koučovací série (12 sezení)

Ve své praxi využívám metodu Brain-based Coachingu, která se opírá o vědecké poznatky
neurovědy.

Koučovací kompetence jsem získala v akreditované škole koučinku NeuroLeadership s.r.o., kde jsem v roce 2019 prošla 2 koučovacími výcviky a získala certifikát Brain-based coach professional.

V současné době mám se svými klienty odkoučováno téměř 200 hodin a procházím procesem certifikace u Mezinárodní koučovací federace (ICF).

Služby:

  • Transakční koučink – krátkodobá spolupráce ve formě jednorázových sezení
  • Transformační koučink – dlouhodobá spolupráce formou koučovací série (12 sezení)

Vystudovala jsem obor Sociální práce nejprve na vyšší odborné škole a poté na vysoké škole.

Sociální pracovnice se zdravotně postiženými lidmi a následně v domově pro seniory

Koučovací kompetence jsem získala v akreditované škole koučinku NeuroLeadership s.r.o. v Praze pod vedením jediného master kouče v ČR Dr. Vladimíra Tuky. Studium jsem zakončila složením závěrečné zkoušky a ziskem certifikátu Brain-based coach professional.

Mít možnost být koučovaná Lídou byla pro mě velmi přínosná a obohacují zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná, a to hned ze dvou důvodů. Lída jako kouč svým přístupem vytvořila velmi bezpečné prostředí pro naši spolupráci, kde jsem se cítila plně vnímaná a podporovaná a plně respektovaná. Svými zkoumavými hlubokými otázkami mně pomohla dostat se ke skutečné podstatě problému a díky tomu jsem lépe pochopila sebe a byla jsem schopná ve svém životě udělat zásadní změny, což není běžná zkušenost. Velmi oceňuji její náročnost, důslednost a pečlivost, která je spojena s velkou jemností a citlivostí a velkým smyslem pro humor. Zároveň jsem měla možnost zjistit, že je možné koučovat téměř úplně všechno, a i když
koučink není terapie v běžném slova smyslu, mnohdy může působit stejně, ne-li účinněji.
Děkuji.

Marcela Vyskočilová

terapeutka a koučka

Spolupráce s paní Ludmilou Peškovou pro mě byla obrovským zdrojem pozitivní energie, důležitých, a hlavně užitečných, uvědomění a samozřejmě i velkou radostí. Díky sérii koučovacích rozhovorů jsem pochopila a objevila v sobě překážky, které mi zásadně a vlastně úplně zbytečně komplikovali život. A to napříč všemi oblastmi. V osobním životě, v profesním životě, v otázkách mezilidských vztahů… Mnohá naše setkání provázela zlost na mne samou spolu s pláčem a vlastně emoce všeho druhu. Avšak vždy na závěr našeho setkání přišel pocit pochopení mých problémů, starostí, pocit naprosté úlevy, ale především pochopení sebe sama. Koučovací sezení byla vždy vedena profesionálně, systematicky a dle dohodnutého
termínu.

Adéla Boháčová

fyzioterapeut

Díky koučinku s Lídou se mi podařilo odpovědět si na důležité otázky týkající se mojí kariéry
a změn, které trošku nečekané přišly do mého života. Získala jsem jiný pohled na svůj život a
to, co v něm řeším a zároveň jsem si velmi dobře utřídila svoje hodnoty a priority. Lída jako
kouč umí velmi dobře naslouchat, číst mezi řádky a je velmi důsledná. Vždy mi byla
obrovskou oporou ve všem, co jsme řešily. Líbí se mi také její lidský a vřelý přístup ke
klientovi.

Margit Dolažalová

chief Compliance Advisor, ČSOB

#koucovani#koucink#osobnirozvoj#nitro #duse#sebepoznani#sebeprijeti#sebehodnota #integrita#rust