Telefon:  +420 774 650 053
E-mail:  podpora@andreasatopletova.cz
Web:  www.andreasatopletova.cz, www.umimrictne.cz
Přibližná územní oblast působnosti:  Praha, Hradec Králové, Jičín, celá ČR

Povím vám jeden příběh…

  • Byla jsem úspěšná, ALE přibrala jsem 10 kg. Měla jsem zdravotní problémy. Prošla si hraničním syndromem vyhoření. Ctila se pod psa. Nestíhala, snažila se všem pomoci, žila v neustálém shonu, neuměla odpočívat. Cítila jsem zmatek, smutek a nenaplněnost spíše než radost z úspěchu a dobře odvedené práce.
  • Od r. 2013 jsem absolvovala cca 1000 hodin konzultací s mými spokojenými klienty, kterým jsem pomohla zefektivnit jejich pracovní návyky i osobní život.
  • Před dosažením svých 30-in jsem již koučovala ředitele a vedoucí firem, kteří svou efektivitu a výkonnost zvyšovali pomocí mnou kladených mocných otázek
    a díky vzájemné efektivní komunikaci.
  • Přibližně polovina z nich proběhla se ženami, které se naučily přijímat sebe jako ženy v pracovním procesu. Odhalily tajemství ženské efektivity a odvrátily nebezpečí syndromu vyhoření nebo jiných zdravotních potíží.
  • U mužů jsem se inspirovala v jejich zacílenosti. U žen sledovala společné jmenovatele, které je třeba mít na zřeteli. Jsem přesvědčená, že ženská efektivita, produktivita a výkonnost má jiné zákonitosti než ta tradiční mužská.
  • Tak vznikla unikátní metoda pro zvýšení efektivity každý den s názvem FOKUS™, která využívá práci s detailem a nadhledem. Na úspěšný produktivní život ženy i muže pohlíží inovativním způsobem. Podporuje výkonnost, produktivitu, time-management a zároveň myslí na RADOST, ODPOČINEK A SPOKOJENOST V OSOBNÍM ŽIVOTĚ. Protože všechny oblasti v životě jsou vždy prolnuté. Více informací najdete zde>>
  • Preferuji minimalismus, přímou otevřenou komunikaci a intuici. Toho si s polu s empatií cení nejvíce především mí klienti při individuálních konzultacích. Podporuji svobodné vzdělávání a svobodné firmy.
  • A díky tomu všemu mohu konečně skutečně prožívat svůj život. Být zdravá, efektivní a cítit smysl ve své činnosti. Mít dostatek času na své děti, muže i širší rodinu. Pravidelně se věnovat sobě a svým aktivitám. Cestovat, poznávat nová místa a neustále se vzdělávat a rozvíjet. 

Služby:

2019 – současnost Tvorba online kurzů na www.umimrictne.cz a Efektivnizena.cz (10x Efektivní den, +4 Hodiny, (R)evoluční Time-management V.I.P., Kritizujte (se) s radostí, Vyrovnaní s emocemi, Diamanty života, Umím říct NE a další

2019 – současnost: Supervize a mentorink psychoterapeutů a koučů (kolegyně a kolegové z oboru)

2019 – současnost: Supervize a mentorink manažerů a vedoucích pracovníků 

2019 workshopy, přednášky a kurzy na různá témata: etika v dnešním světě; sebevědomí a komunikace; síla slova a vliv na osobní spokojenost; zdravý životní styl a půst pro obnovu duše i těla; neurovědy, výkonnost a potřeba užitečnosti; jak najít svůj cíl v dnešním přehlceném světě; jak vhodně (ne)manipulovat atp.

2020 zakladatelka projektu a Facebookové skupiny EFEKTIVNÍ ŽENY

2019 – současnost: Autorka seberozvojových online tréninků na různá témata

2019- současnost: Zakladatelka, facilitátorka, mentorka, supervizorka, koučka, lektorka projektu Umím říct NE

2019 Jednatelka firmy JaASat, s.r.o.

2019 Koučka, psychoterapeutka a konzultantka v SimpleLink, s.r.o.

2015 – 2018: Lektorka, koučka a vedoucí projektu Motýlem.cz

2015 – 2018: Koučka -> koučování za účelem vytvoření webových stránek videí

2015 – současnost: Členka Mezinárodní federace koučků ICF

 

2015 Autorka 5dílného videokurzu na téma Zázračná práce s imaginací – bonus při registraci do mé databáze na mém původním webu

2015 Autorka 4dílného videokurzu na téma Jak zvýšit svou výkonnost

2014 Autorka seberozvojových článků na ipoznani.cz 

Andreu jsem oslovila ve snaze najít cestu ven z bludného kruhu. Byly věci, které jsem uměla pojmenovat, ale nedokázala jsem s nimi pohnout. Andrea mi svými dobře mířenými otázkami během pouhých pár on-line sezení pomohla najít cestu ven, podívat se na celou věc z nového úhlu pohledu a já jsem pod jejím vedením dokázala přeměnit paralyzující strach na přátelského a nápomocného bodyguarda. Andrea je laskavě vytrvalá. Její otázky jsou přesně mířené a i díky tomu byla naše spolupráce relativně krátká, ale velmi efektivní.

Karolína Rybková

lektorka angličtiny

Chci Vám poděkovat za to, že jste byla můj záchranný kruh…:) přišla jsem k Vám skoro před rokem, zničená, s nízkým sebevědomím, nesebeláskou, unavená s bolestmi hlavy. Měla jsem představu, že nějak zachráním svůj vztah s manželem, a že dostanu nějaký podrobný návod na život, i když jsem podvědomě věděla, že to tak nejde..:) Hned při prvním setkání jste mě vyvedla z tohoto omylu a jsem za to moc vděčná..:) Během našich setkání ať už osobních anebo po skypu jste mě svými dotazy vedla k sebepoznání, sebelásce, zdravé kritice bez výčitek, že jsem špatná, umění pustit určité věci a přehnaně se nebát…:) Nyní jsem sebevědomější, umím odpočívat vypnout…..:) Sice jsem svůj vztah s manželem nezachránila za to se povedlo zachránit sama sebe..:) Moc Vám děkuji za Vaší empatii, naslouchání a vedení, že jste od začátku byla a jste moji fanynkou…:) že jste přes moji zničenost se kterou jsem k vám přišla viděla, to že jsem silná..:) Jste úžasná, já nepřestanu děkovat Bohu, že mi Vás poslal do cesty…:) Určitě Vás budu sledovat na koučinku na FB…:) Ještě jednou moc díky, mějte se krásně a přeji jenom samé úspěchy.

Eva Remešová

operátorka Call centra v ČSOB

Setkávání s Mgr. Šatopletovou bylo pro mne velkým přínosem. Získala jsem odpovědi na své otázky a její následné doptávání mi pomohlo pochopit jak dosáhnout svého stanoveného cíle. Odnesla jsem si poznání, jak mám zpracovat informace, jak s nimi pracovat a více poznat sama sebe.

Bc. Jarmila Bechnerová

vedoucí oddělení služeb klientům pro Středočeský kraj VZP

Koučování mi změnilo pohled na své životní cíle. Pomohlo mi ujasnit si priority a nastavit si cestu, jak svých cílů dosáhnout. Vnímám teď každý problém spíše jako příležitost a udržuji si pozitivní přístup.

Ing. Ondřej Klement

Senior konzultant ve firmě logio

Koučování s Andreou pro mne bylo zajímavou zkušeností. Trefné otázky, které bych si sám zřejmě nepoložil, mi pomohly o věcech přemýšlet z poněkud jiného úhlu a v konečném důsledku pro mne byly velkou inspirací.

Ing. Martin Štípek

ředitel odboru služeb klientům VZP

KLÍČOVÁ SLOVA

#efektivita #time-management #plánování #sebevedomi #vedomi #rozvoj #hodnoty