Institut

osobnostního

tréninku

 

KOUČINK, TERAPIE,

PRÁCE S ENERGIÍ,

KVANTOVÁ FYZIKA,

MENTORING, PORADENSTVÍ

MENTÁLNÍ TRÉNINK,

AUTOGENNÍ TRÉNINK,

CVIČENÍ, ZDRAVÍ

Když jsme spolu zažívali a sdíleli úžasné měsíce a roky vlastního osobního rozvoje a růstu, říkali jsme si, že by to možná chtělo nějak zastřešit, zarámovat. Chtěli jsme místo, kde by se lidé s podobnými zájmem o rozvoj člověka sdružovali, sdíleli své zkušenosti a předávali je dál. Také jsme chtěli, aby se o takovém místě vědělo, aby k těmto klenotům lidského sebepoznání měla přístup i široká veřejnost. Chtělo to něco jako školu či spíše odborné pracoviště a katalog v jednom. Zkrátka jsme si moc přáli, aby existovalo místo, kde by se soustředili lidé, kteří se vymanili z role oběti a stali se Tvůrci, Tvůrci svých vlastních životů.

Tak vznikl Institut osobnostního tréninku (dále jen „IOST“) jako odborná platforma pro lidi, kteří se zabývají osobnostním rozvojem, tréninkem mysli a vůbec osobním růstem. IOST je určen pro dvojí publikum. Za prvé je platformou pro odborníky, kteří se zde sdružují, aby se dále vzdělávali, sdíleli navzájem své zkušenosti, učili se a vyučovali ostatní a vytvářeli Knihovnu Tvůrců.  Jako ve všem, co děláme dbáme především na kvalitu a ne kvantitu. Proto je členství v IOST omezeno a nové členy velmi pečlivě vybíráme. Za druhé je zde právě Knihovna Tvůrců, která je určena veřejnosti. Především lidem, kteří se zajímají o svět kolem sebe a hlavně o svět uvnitř sebe. V Knihovně Tvůrců lze čerpat inspiraci, nápady a vzdělávat se v mnoha kategoriích osobnostního tréninku.

Děkujeme všem Tvůrcům, kteří do toho s námi šli a jdou. Nesmírně si vážíme jejich práce. Rovněž děkujeme všem, kteří IOSTu vyjadřují podporu tím, že navštěvují Knihovnu Tvůrců. Pevně věříme, že je pro ně vždy inspirujícím místem plným překvapení a moudrosti. Jsme přesvědčeni, že zde vždy naleznou pomoc, aby se jejich životy posunuli o kousek dál, aby se jejich bytí zkvalitnilo tak, jak si oni sami přejí. Děkujeme. Tvořme prosím dál své životy, svou realitu, buďme sví.