KOUČINK, TERAPIE, MENTORING, MENTÁLNÍ TRÉNINK, AUTOGENNÍ TRÉNINK

 

Za Institut osobnostního tréninku se o vás budou starat

 

Mgr. Petr Pavelka

Mgr. Petr Pavelka

kouč, terapeut a právník

Jako dítě jsem toužil po spoustě věcí. Postupně jsem dopustil, aby byla má touha utlumována. Dílem mými nejbližšími, dílem systémem. Asi mi to nelze moc vyčítat, byl jsem malé dítě a domníval jsem se, že okolí očekávalo mé příslušné chování a reakce. Tak jsem je naplňoval.

Radostí mě to však nenaplňovalo. Těšil jsem se na dospělost, že si konečně budu dělat, co chci. Jaké bylo mé rozčarování, když jsem zjistil, že místo vytoužené svobody, dělám jen to, co chtějí ostatní.

Trvalo mi dlouhá léta, než jsem si vůbec připustil fakt, že svůj život si skutečně řídím já sám, a že určitě nemusím dělat to, co si myslím, že po mě chtějí ostatní.

Dostal jsem druhou šanci. Věděl jsem, že přijde. Má čára života je totiž zhruba v polovině přerušena a začíná úplně znovu. Druhý život v tomhle životě. A on opravdu přišel! Postupně jsem nalézal cestu zpět sám k sobě.

Mgr. Veronika Pavelková

Mgr. Veronika Pavelková

koučka a terapeutka

Jako dítě jsem toužila po spoustě věcí. Postupně jsem dopustila, aby byla má touha utlumována. Dílem mými nejbližšími, dílem systémem. Asi mi to nelze moc vyčítat, byla jsem malé dítě a domnívala jsem se, že okolí očekávalo mé příslušné chování a reakce. Tak jsem je naplňovala.

Radostí mě to však nenaplňovalo. Těšila jsem se na dospělost, že si konečně budu dělat, co chci. Jaké bylo mé rozčarování, když jsem zjistila, že místo vytoužené svobody, dělám jen to, co chtějí ostatní.

Trvalo mi dlouhá léta, než jsem si vůbec připustila fakt, že svůj život si skutečně řídím já sama, a že určitě nemusím dělat to, co si myslím, že po mě chtějí ostatní.

Dostala jsem druhou šanci. Druhý život v tomhle životě. Postupně jsem nalézala cestu zpět sama k sobě.

 

Nebylo to snadné. Čím je člověk dále od svého dětství, tím hůře se vrací ke své radostné tvořivosti. Museli jsme ze sebe smýt celou řadu nánosů a programů, kterým jsem dovolili, aby na nás ulpěly.

Nejprve jsme se hledali navzájem. Našli jsme se. Trávili jsme spolu spoustu času. Hodně jsme diskutovali o životě, o lidském chování, vztazích, propojení mysli a těla, prožívání a myšlení. Hledali jsme otázky i odpovědi. To nás sblížilo ještě víc. Dnes jsme již manželé a podporujeme se navzájem. Když jeden zakolísá, druhý ho podrží. Jsme tým.

Co jsme to vlastně hledali? Pátrali jsme po komplexním osobnostním tréninku, který zahrnuje jak péči o celou mysl a duši, tak o tělo.

Proč? V době, kdy jsme se seznámili, jsme začali svůj vlastní osobnostní rozvoj. Navštěvovali jsme nejrůznější kurzy. S každým dalším takovým jsme se nemohli zbavit pocitu, že je to všechno sice skvělé, pomáhá to, ale je to roztříštěné, neucelené. Říkali jsme si: „Kdyby byly tyto metody a techniky promyšleně propojené, jejich účinek by přece musel být mnohem výraznější.“ Byli jsme až téměř posedlí myšlenkou celostního rozvoje osobnosti. Člověk je přeci celý, nejsou to jen kousky vytržené jako slova z kontextu. Nelze mysl oddělovat od duše a od těla. Navíc každá část mysli tak i těla ovlivňuje ostatní části. Vše je navzájem propojené v jeden úžasný funkční celek.

V životě ani jeden z nás nezažil tolik tvůrčí energie, tolik aha momentů a také tolik slepých uliček. Byla to dřina. Makali jsme na tom neustále. O víkendech, po nocích, při jízdách autem, o dovolených. Všechno jsme hned zkoušeli na sobě. Doba neustálých novinek a změn. Energie proudila. Byla to zábava. Bavili jsme se tím, jaké pokroky děláme a jak úžasně se jednotlivé techniky doplňují a podporují. Události nabyly na spádu. Nezadržitelně.

Celá osobnost člověka a její proměna při hledání vlastního talentu a jeho využití nás zajímala nadále. Fascinovaly nás přesahy jednotlivých změn do všech oblastí života jedince. Tvořivé úsilí až na hraně posedlosti se vyplatilo. Přišli jsme na to. Propojili jsme řadu osobnostně rozvojových technik, aby výsledek co nejlépe vyhovoval individuálním požadavkům každé osobnosti. Po letech bádání, pokusů, sběru dat, analýz, neustálého se učení a dalších pokusů, máme v ruce metodu univerzálního osobnostního tréninku, která je vskutku komplexní. Metodu i trénink samotný jsme nazvali Restart.

Rozšířili jsme si svou kvalifikaci tak, abychom se mohli o náš objev podělit i s ostatními. Hodně lidí nás zrazovalo, ať to neděláme, že to není skutečná práce, že nás to neuživí, že přijdeme o jistoty. Nedali jsme na škarohlídy a makali jsme dál. Začínali jsme od naprosté nuly. Nevěděli jsme ani, kde se registruje doména a postavit si vlastní stránky bylo sci-fi … Dnes už umíme Restartem provést jakéhokoliv zájemce.

V průběhu rekvalifikace se už do tak nabitého programu naší rodiny na nás s žádostí o pomoc začali obracet lidé. Ve spolupráci s těmito klienty, a díky jejich statečné upřímnosti, jsme na Restartu pracovali ještě intenzivněji. Spousta brainstormingů, prodebatovaných nocí. Bambilión poznámek, myriády skrčených papírů hozených do koše. Ovšem klubalo se to, klíčilo, vyrůstalo. Byli jsme nadšení z toho, jaké pokroky ti lidé dělají a jak úžasně se jejich životy transformují a začínají žít svůj sen. Tak vznikl základ Restartu, který citlivě zohledňuje silné stránky člověka se zřetelem na jím stanovené cíle.

Za 4 roky, co náš projekt budujeme, jsme mnohokrát zakopli. To nás vykovalo. Vždy jsme se zvedli a pokračovali dál. Také nám pomohli lidé, kteří smýšlí podobně, jako my. V době rozjezdu a výstavby stránek nás výrazně podržel kurz Podnikání z pláže Stáni Stiborové, který je úžasně vytvořen právě i po motivační stránce. Grafiku včetně našeho loga, tvorbu webu a smartemailing nás naučila skvělá bloggerka Veronika Ježíková. Informace ke copywritingu jsme čerpali z e-booků od Otty Bohuše a z knihy Pavla Šenkapouna a dalších odborníků. V době, kdy se lámal chleba, se ukázala jako klíčová konzultace u marketingové čarodějnice Magdaleny Čevelové. Koučovací řemeslo nás naučil vynikající kouč Vladimír Tuka z Neuroleadershipu. Děkujeme těmto a mnoha dalším odborníkům, kteří nám pomohli a předali nám své znalosti a zkušenosti, bez kterých bychom tohle nikdy nedokázali.

Jelikož rozmanitost osobností je obrovská, spolupracujeme s řadou dalších odborníků z oborů rodina a děti, zdraví životní styl a vzdělávání. Náš hlad po vědění na poli osobnostního tréninku zdaleka nebyl ukojen. To, s čím pomáháme lidem, děláme na základě osobní zkušenosti. Oba jsme si Restartem úspěšně prošli. Přijali jsme odpovědnost za svůj život. Dospěli jsme. Současně jsme v sobě probudili dřímající talent a s dětskou kreativitou se mu nadšeně a s láskou věnujeme. Nám to trvalo mnoho let. Pro vás jsme dobu potřebnou k Restartu zkrátili na neuvěřitelných 1080 minut.

Tato práce nás naplňuje radostí. Děláme ji s láskou, s vírou v sebe sama, v naše dovednosti a znalosti a ve schopnosti člověka pracovat na sobě. Jsme tým, který se doplňuje tak, jak se jen milující žena a muž doplňovat mohou.