Dary duše, aneb poznání svého nejvyššího potenciálu, pohledem čtyř Tvůrkyň z Institutu osobnostního tréninku. Další články, tipy, videa a MP3 nahrávky nejenom těchto zkušených terapeutek a kouček naleznete v Knihovně Tvůrců.

 

„Dotek motýlích křídel“

Měla jsem tajné přání. Toužila jsem po doteku motýlích křídel.

Říká se, že když si na vás sedne motýl, je to známka dovršení určitého stupně vaší transformace. Přelomový bod. Dnes se mi to přání splnilo.

Ohlížím se zpět a vidím tu dlouhou cestu poznání sebe sama, až do momentu tady a teď. Pomyslně se zastavuji nad důležitými mezníky svého života. A opět se dívám do těch zmatených očí, zalitých bolestí, ve věku dětských let. Nepochopení okolím, nepochopení sebe. Probouzejí se hluboko ve mně skryté schopnosti a já nechápu, co se se mnou děje. A vidím tu prázdnotu z pocitu, že se nemám komu svěřit.

Procházím svou časovou osu a vidím moment, kdy se to změnilo. Setkání s prvním člověkem, který naslouchal mé duši. A pak už přicházejí další takové bytosti, probouzejí mě, vedou, zraňují i podpírají. A každý z nich mi byl darem v té nádherné skládačce poznání sebe sama. Toho poznání do největších hlubin, kde sídlí má duše a já mohla s ohromením vidět svou plnou existenci.

Sebepoznání nikdy nekončí, je to nádherný dynamický proces s méně, či více významnými kroky. Pro mě, jedním z těch nejzásadnějších bylo seznámení s mým jménem duše, které mi z Akaši načetla Miriam Stelariia Latia.

Když se naše cesta sebepoznání posune z úrovně prozkoumávání vlastního těla, charakterových vlastností a vypěstovaných myšlenkových vzorců k poznání vlastní duše, je to, jako bychom vystoupili z vlastní kůže a podívali se na zpočátku cizí bytost. Nestojí před námi ten stejný člověk s bolestmi z dětství, starými křivdami a vnitřními strachy. Tyto aspekty duše dalece přesahuje.

S úžasem hledíme na tu nádhernou bytost a zpočátku ani nevěříme, že jsme to my, protože se před námi právě odkryly naše nejniternější dary a schopnosti. V ten moment začíná nová fáze poznání a přijímání sebe sama.

Jana Nakiria Šimková

„Jeden z mých darů jsem odmítala“

O darech duše jsem poprvé slyšela na začátku roku 2020 a hned mě to velmi zaujalo. Již dlouhá léta se zajímám o osobní rozvoj a spiritualitu, a tudíž mě velice lákalo zjistit, jaké jsou hlavní dary mé duše, abych mohla žít celistvý život v souladu se svým srdcem. Považovala jsem to za další, velmi důležitý, puzzlík do skládačky na mé celoživotní cestě sebepoznání.

Když jsem se začala dozvídat o darech duše více a začala se naciťovat na svou vlastní duši, začala jsem mít několik svých tajných tipů, jaké dary má duše má. Nakonec se mi tato má intuice potvrdila, když jsem zhruba před rokem dostala vypracovanou svou Mapu duše, kde byly pojmenovány mé dva hlavní dary a dva vedlejší. Abych byla upřímná, jeden z mých hlavních darů jsem ze začátku vědomě odmítala. Nechtěla jsem se s ním ztotožnit, protože jsem svůj dosavadní život fungovala z negativní polarity tohoto mého daru, a to mi přinášelo mnoho bolesti, pocity viny a nepřijetí sebe sama. Když jsem se na to podívala z druhého úhlu pohledu a připustila si, že před tímto svým darem neuteču, a naopak, pokud chci žít život v souladu se svým srdcem, musím jej přijmout a integrovat do svého života, velice se mi ulevilo. Začala jsem tento svůj dar intenzivně dávat nejprve sama sobě, abych jej pak mohla předávat i ostatním. Je velmi důležité si uvědomit, že dary naší duše jsou tu v prvé řadě pro nás a teprve poté pro ostatní. Od té doby jsem ušla na cestě sebepoznání na úrovni mé duše pořádný kus cesty a vím, že ještě pořádný kus cesty mám před sebou.

Poznání mých darů duše a následné napojení a fungování z těchto mých darů, mi otevřelo nové obzory a možnosti. Do života mi začali přicházet lidé, kteří mě velice podporují, inspirují a posouvají dále na mé životní i profesní cestě. Začala jsem žít spokojenější a naplněnější život, přestala jsem lpět na lidech a věcech a začala žít více v přítomném okamžiku. Na druhou stranu nechci, aby to vyznělo, že to byla (a je) procházka růžovou zahradou. Naopak, musela jsem na své cestě překonat mnoho strachů, limitů a bloků, a ne vždy se mi to hned dařilo. Ale postupnými krůčky vpřed jsem se stávala celistvější, autentičtější a ukotvovala se v plné integritě sama se sebou.

Nakonec jsem začala své poznatky a zkušenosti s dary duše uplatňovat i v mé koučovací praxi, které posunulo tuto mou vášeň a seberealizaci zase na novou úroveň a já jsem u svých klientů svědkem neuvěřitelného procesu sebepoznání a sebepřijetí na nejhlubší úrovni duše.

Ludmila Pešková

„Jsme jedinečné bytosti s nekonečným potenciálem“

Jsme jedinečné bytosti s nekonečným potenciálem. Božství se skrze nás projevuje na Zemi. Dary, které máme, jsou podstatnou součástí našich životů. Jsme světlo, temnota, záře a bytí Zdroje. Jsme vším i ničím, energií ve zhmotnělé podobě, duší v lidském těle.

Ušla jsem dalekou cestu sebepoznání a zkoušek, než jsem zjistila, kdo jsem, odkud jsem přišla, jaké mám dary a co je mým posláním. Našla jsem i ztracené části své duše, které jsou součástí mého bytí a nesou nádherné dary. Ten pocit, že jednoduše vím, cítím se v sobě doma, cítím srdcem, že to, co dělám, má smysl, nejde ničím nahradit. Našla jsem sebe uvnitř sebe. Já jsem. Ve mně je Zdroj, vesmír, Země, v celistvosti bytí.

Jsem hvězdná duše. Mé dary jsou nadpozemské, jelikož jsou z úrovně božské podstaty. A nejsem jediná. Mnoho z nás má úžasné dary, které má používat pro své blaho i pro blaho všech. Proto nám byly dány. Obzvlášť v této době je důležité být součástí celku, a přesto jedinečná bytost ve své autenticitě. Tak můžeme projevit svou esenci duše. Skrze nás může proudit božská síla, posílit nás i tuto planetu v době transformace.

Cesta poslání a darů se dále rozvíjí a vyvíjí, to je i touha expanze vědomí duše. Takže i když máme pocit, že to je všechno, to je jen dokončení kruhu událostí a skok na další spirálu vědomí. Mohou se nám otevírat další dary z nekonečného božského potenciálu. Expanze naší duše je součást přirozené expanze vesmíru.

Miriam Stelariia Latia

„Tam ke mně místní šamani začali mluvit jazykem mé duše“

 

Ke svému daru duše jsem se dostala postupně.

Je jednoduché si nechat ukázat i a aktivovat dary vaší duše.

Má to jeden háček.

Jste skutečně připraveni? Zvládnete tento dar přijmout, pokud jste na sobě dlouhodobě a ukotveně nepracovali?

Zde se naskýtá mnoho otázek i odpovědí.

Je to cesta vhodná pro ty, kteří jsou v mnohém již postavení pevně, tím myslím na duchovní úrovni a propojeni s přírodou. Vaše esence duše a její činění skrze ní, s vědomím, je spojené se Zemí a to zejména záznamy do Akáši*. Vaše činění se odvíjí na stavu vědomí Země, doslova se zapisuje do mřížky Země.

Sama jsem si prošla života-trenažérem do dřeně kostí a stojí za tím i hodně bolavých zkušeností.

Potřeba být v souladu s duší byla pro mě pohonem.

Jaké to je? O čem to ti lidé povídají? Vše se mi zdálo jako nemožné.

Cítila jsem velký vnitřní smutek a pocit, že mi něco chybí.

Pak jsem tuto potřebu pustila. Doslovně jsem se na to vykašlala a jela se vypnout od pracovního shonu do Jihoamerické džungle, která mě volala.

Tam ke mně místní šamani začali mluvit jazykem mé duše a zejména divoká příroda mě naučila moji duši vnímat jinak. Započala cesta vnímání mé duše v tandemu s přírodou. Doslova jsem byla magneticky vtahována srdcem a vnímáním vědomí přírody, která zároveň vnímá mne. Moje duše se v naprostém tichu všeho a v překrásném kraválu džungle rozezněla rezonancí duše jako orchestr. „Jsem doma“, pomyslela jsem si. Pak jsem přišla na to, že jsem doma s duší a našla jsem její pravé působení v mém životě.

S tím, co mám za sebou, jsem se postupným rozpomínáním dostala na cestu k esenci mé duše. To první se nastartovalo po ukotvení v Automatickém psaní, další následovalo s cestou šamanismu, poté cestou do posvátného prostoru v srdci a dál se vše stále odvíjí. Je to postupné otevírání možností podle nabitých /žitých zkušeností.

Blanka Vondrášová

 

* Akáša je záznam v jiném dimenzionálním prostoru než jsme zde, je chráněn Strážci. Je to existující, ovšem fyzicky nehmotný „diamant“. Zde se ukrývají záznamy všech duší a to i těch budoucích.

Každá duše zde má záznam jednoho života, jako proužek v části „diamantu“. Je to knihovna lidstva se záznamy/otisky duší a všeho živého i neživého.

Každá duše jsme jiná, výjimečná svou esencí, energií, která vytváří živoucí/přeměňující sílu pro Zemi.

Než projdeme porodními cestami, tak jako první navštívíme toto místo a je nám předán záznam do naší DNA. Při odchodu/přechodu toto místo navštívíme opět, než odejdeme domů a záznam vzpomínek se předá zpět.