V rámci První Občanské Pohotovosti vám populární formou překládám do lidštiny složitou řeč paragrafů tak, abyste mohli účinně využít právo ve váš prospěch v běžných životních situacích. V tomto díle se budu zabývat Matkou všech zákonů Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Vůbec se nejedná o nepoužitelnou teorii, naopak. Vybral jsem pro vás ta ustanovení, která se vás denně dotýkají, a kterými si můžete výrazně zkvalitnit život. Samozřejmě když na svá práva budete pamatovat budete důsledně dbát na to, aby byla dodržována. Všemi lidmi.

1. díl POP si můžete poslechnout zde.