Věci nejsou tvořeny z jiných věcí. Jsou tvořeny z myšlenek, pojmů a informací.

Kvantová fyzika je fyzikou možností. Stejně tak práce na svých cílech v koučinku je o možnostech klienta. O všech možnostech, které si připustí. Tedy nejen těch, o kterých v dané chvíli ví.

Lidé obvykle při myšlení pracují s 1-3 možnostmi a mezi nimi si vybírají. Možností je však neomezené množství, to dává obrovskou svobodu a přesto si my lidé velmi často vybíráme na základě zažitých vzorců chování, tedy nesvobodně. Vidíme jedny dveře, které navíc mohou být zavřené, a už nás nenapadne se podívat o kousek vedle, kde je chodba plná jiných dveří, z nichž některé jsou dokonce pootevřené. Kde se jedny dveře zavřou, otevřou se jiné a často ne jedny. Cest k cíli je hodně a je dobré si tento fakt připustit.

Věci podle kvantové fyziky jsou na mnoha místech současně. Teprve až zaměříme pozornost, tedy energii (kde je pozornost, tam je energie) na konkrétní místo, věc tam je (tzv. superpozice). Tedy velmi stručně řečeno, to, jak vnímáme okolní svět, závisí na naší pozornosti a na tom, které možnosti si vybereme.

Podobným způsobem pracujeme s klienty, kteří zaměřují pozornost na své myšlenky a promyšlenými, chytrými kroky dosahují svých cílů. Jak to, že to funguje? Myšlenku si můžeme představit, jako matematický vzorec (bit informací), který vysíláme do kvantového pole, které je všude kolem nás i v nás. Takto vložený vzorec upraví kvantové pole a tím i realitu, kterou žijeme. Takže svou myslí, dokážeme změnit realitu, a to nejen tu budoucí, ale i minulou. Proto tento způsob používáme mimo jiné i při práci s traumaty, mentálními bloky a příčinami strachů.

V čem je problém? V tom, že si obvykle nevybíráme pro nás vhodně. Nikdo nás to totiž neučil. My právě přivedeme klienty k tomu, aby si vybrali jinak, než dosud. Ukážeme klientům, že si mohou dovolit i na první pohled „nemožné“ věci. Věci, které si báli připustiti i v těch nejbláznivějších snech. A nejen to. Říká se: „zhmotnit myšlenku“. Přijmeme-li paradigma kvantové fyziky, pak toto platí doslova. Klienti pak své sny realizují. Je to fantastický přerod z oběti k tvůrci. Tvůrci svého vlastního života.