Dluhy, kam se podíváte. Už nevíte, jak splácet, a exekutor klepe na dveře. V první části  jsem se s vámi podělil o 5 tipů, jak na dluhy, které jsem posbíral při své desetileté praxi, kdy jsem se jako právník zabýval pohledávkami. Zde je dalších 5 tipů.

1. Komunikujte

Nepanikařte a nestrkejte hlavu do písku. To nejhorší, co můžete dělat, je, že přestanete komunikovat, přebírat poštu a budete dělat, že se nic neděje. Tím nejenomže nic nevyřešíte, ale ještě si přitížíte. Veškerá rozhodnutí vám stejně budou doručena, nabydou právní moci a vykonatelnosti, a vy nebudete vědět, co se děje. Proto buďte aktivní a komunikujte s věřiteli i s úřady. Věřitelé ani úřady vás nechtějí zničit, oni chtějí jen své peníze zpět, a to co nejdříve. Věřte, že budou rádi, když s nimi budete jednat. Jsou to také jenom lidé.

2. Seznam dluhů

Zjistěte si aktuální výši dlužných částek. Udělejte si přehled komu, za co a kolik přesně k danému dni dlužíte. Často má strach skutečně velké oči, a když své dluhy opravdu vyčíslíte, nemusí to být tak hrozné. Tam, kde je to možné, si sjednejte splátkové kalendáře.

3. Stav vymáhání

Zjistěte si, v jakém stadiu je vymáhání pohledávky. Zda v mimosoudním řízení, soudním řízení, či už v poslední fázi – v exekuci. Využijte služeb Centrální evidence exekucí. Něco to stojí, zaplatíte řádově stokoruny, ale máte výpis z oficiálního seznamu. Podle stadia vymáhání stanovte prioritu dluhu. Například za jistých okolností bude taktické podat odpor proti platebnímu rozkazu, a oddálit tak splacení dluhu i za cenu navýšení úroků z prodlení a nákladů spojených s vymáháním. Jindy bude naopak lepší zaplatit ještě před zahájením soudního řízení. Dále může být dobré po konzultaci s právníkem napadnout ta rozhodnutí, u kterých je reálná šance, že vyhrajete.

4. Sloučení dluhů

Zkuste ve spolupráci s věřiteli sloučit více dluhů do jednoho. Ovšem nevytloukejte klín klínem. Splácet dluh dluhem se obvykle nevyplatí. Splacení dluhu se pouze odsune do budoucna a prodraží.

5. Náklady spojené s vymáháním

Minimalizujte náklady spojené s vymáháním. Čím déle je dluh vymáhán, tím je dražší. Proto se někdy vyplatí uhradit jeden dluh co nejdříve a pak se soustředit na další než je splácet oba po nižších částkách. To se vám může v konečném důsledku prodražit. Dále se braňte příliš vysokým úrokům z prodlení či jinému příslušenství pohledávky, které nemá oporu v zákoně. Zde platí totéž co v bodě 3. Po poradě s právníkem zvolte vhodnou procesní obranu.