Nejlepším odborníkem na svou mysl, jste vy sami. Pro samostatnou a efektivní práci s myslí je velmi praktická technika autogenní trénink. Autogenní trénink patří do skupiny relaxačních metod. Je obzvláště vhodný pro sebetrénink ve smyslu práce na sebeovládání, sebeřízení, ale i seberegulování, zkrátka sebevedení k nějakému určitému výsledku. Tvůrcem a propagátorem autogenního tréninku byl neurolog a psychiatr profesor J. H. Schultz. S oblibou na své pacienty používal hypnózu, sám sebe hypnózou provést nedokázal. Vytvořil tedy novou techniku tak, aby ji mohl aplikovat sám na sebe. Autos – sám, genos – rod, původ, vznik. Sám sobě vládne, sám sebe může „znovuzrodit“, tedy přenastavit a nově naprogramovat.

Této techniky jsme v IOSTu velkými zastánci, jelikož vám dává plnou zodpovědnost za vlastní život. Je to plně cv souladu s naším MindArt Conceptem. Pokud se naučíte autogenní trénink používat, pak se stanete psychicky odolní, nezávislí a soběstační. Stanete se nejlepším odborníkem na váš vnitřní svět. To je obrovský díl svobody, který díky autogennímu tréninku získáte. Značně se tím sníží potřeba vyhledávat pomoc zvenčí. Zjistíte, s kolika problémy si dokážete poradit sami.

Pojďme nahlédnout této technice pod pokličku. Jedná se o několik fází. Relaxace těla – trénink uvolnění, prožitku tepla, tíhy, volného dechu a uvolnění mysli. Koncentrace – soustředění se. Vizualizace – představení si obrazů ve své mysli a jejich oživení a prožívání. Hravost – díky ní dokážete pro svůj mozek vytvořit dostatečně atraktivní představy. Zdá se vám náročné toto všechno zkombinovat? Vlastně to není až tak moc odlišné od snění. Každou noc si vaše hravé představy po důkladné relaxaci (spánku) těla vizualizují hravé obrazy, v nichž jste plně koncentrovaní – jen tak vás něco neprobudí. Sny má úplně každý i ten, kdo si je ráno nepamatuje.

Autogenní trénink máte však více pod kontrolou proto, že se nacházíte v jiných stavech vnímání – v jiných vlnových délkách. Mozek ve spánku toto zažívá při nižších frekvencích. U autogenního tréninku se dostáváte do hladiny alfa. Stav alfa znáte velmi dobře, je to „vypnutí“ mozku, koukání do blba, dítě naprosto zabrané do hry, nebo že jedete na automat – tedy nemusíte nad danou činností přemýšlet.

Pokud si osvojíte tyto jednotlivé fáze, přejdete na další stupeň. Začínáte své zkušenosti aplikovat za účelem harmonizace celé osobnosti, vytváříte si osobnostní trénink na míru a to nejen po psychické, ale i po fyzické stránce. Systematicky se zdokonalujete v sebeřízení, sebevedení a sebeutváření vlastní reality. Ve vyšším stupni jste již schopni nechat v realitě ožít vlastní pocity, prožitky, vyvstávají souvislosti a jednotlivé vztahy. Intenzivně se přiblížíte svému nitru a dokážete s ním komunikovat, získáváte odpovědi na své otázky z hlubin svého nitra a na základě toho konkretizujete další životní kroky. Začínáte žít v souladu se sebou, se světem.

Dá se tedy říci, že autogenní trénink je relaxační, koncentrační a na vyšším stupni praktikování i analyzující a tvořící metoda. Pozitivně působí při léčbě, sebeovládání, sebeřízení, životních změnách nejrůznější intenzity a je základem kvalitního, harmonického žití. Autogenní trénink se používá k léčbě různých nemocí, obtíží. U potíží psychosomatické povahy je autogenní trénink velmi účinný. Je vhodný jako první pomoc při úrazech, pro zlepšení tělesných i duševních funkcí, při sportovních výkonech, pro zvládání stresu, zdolávání výzev, dosahování cílů aj. náročných životních situacích.

Ne, není to kouzelná pilulka. Ano, pokud chcete zažít vnitřní RESTART, pak vás to bude stát ze začátku nemalé úsilí. Ale máme pro vás dobrou zprávu. Toto je jedno z mála úsilí, které se vám v životě velmi vyplatí.